Working Group

Year 2023 -2024 Members 

Group Leader: Jing Wan, Hua Fang

Working Group Members: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Ling Zheng, Nan Liang, Helen Cao, Naizhong Chiu.

Year 2022 -2023 Members 

Group Leader: Helen Cao, Jing Wan

Working Group Members: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Ling Zheng, Linda Ding, Nan Liang, Mingshi Dai.

School reopen in-person in Sept. 2022.

Year 2021 -2022 Members 

Group Leader: Helen Cao, Jing Wan, Yong Huang

Working Group Members: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Ling Zheng, Linda Ding, Nan Liang, Mingshi Dai.

No Trip in year 2022 due to the COVID-19.

Year 2020 -2021 Members 

Group Leader: Hong Gao, Helen Cao, John Lin

Working Group Members: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Ling Zheng, Helen Cao, Nan Liang, Mingshi Dai.

No Trip in year 2021 due to the COVID-19.

Year 2019 -2020 Members 

Group Leader: Ling Zheng, Hong Gao, Linda Ding

Working Group Members: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Helen Cao, Nan Liang, Mingshi Dai.

No Trip due to the COVID-19. School starting online class since March 2020.

Year 2018 -2019 Members 

Group Leader: Ling Zheng Hong Gao, Linda Ding

Group Co-leaders: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Qing Zhong, Zhong Zhao, Meijuan Zhao, Rong Li, Ling Chen, Mei, Yan Yuan, Xiaobin Chen,  Qingjun Li, Grace Geng, Han Wang, Zhiyong Lu, Yun Bian, Yang Wang, Mingshi Dai, Bo Lin, Xia Zhou, Hongwu Zhang, Xinyan, Xin Liu, Wendy Qiao.

2019 China Trip Team Leaders: Shirley Chen, Bing Huang Wang, Hua Fan

Year 2017 -2018 Members 

Group Leader: Ginger Yao, Ling Zheng

Group Co-leaders: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Yali Lu, Yuan Zhang, Donghui Yu, Julian Chen, Wendy Qiao, Junqing Shen, Yan Yuan, Xiaobin Chen,  Xueqing Gu, Linda Ding,  Zhiyong Lu, Yang Wang, Mingshi Dai,  Bo Lin, Xia Zhou, Hongwu Zhang, Grace Geng, Xin Liu, Qian Jiang, Hongshen Gu

2018 China Trip Team Leaders: Shirley Chen, Yang Wang, Donghui Yu (Travel Assistant)

Year 2016 -2017 Members

Group Leader: Ginger Yao, Ling Zheng

Group Co-leaders: Hui Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Chunhua Yang, Yan Yuan, Xiaomei Yu,  Xueqing Gu, Feng Zhao, Laura Zhang, Hua Miao, Zhiyong Lu, Xiaobin Chen, Mingshi Dai, Huili Shao, Jianqiao Gu, Rong Le, Xia Zhou, Donghui Yu, Yali Lu, Yi Tian, Jin Huang, Linda Huang, Yuan Zhang, Xinping Ren, Xin Liu

2017 China Trip Team Leaders: Ginger Yao, Wenjie Cheng, Li Lang

Year 2015 -2016 Members: 

Group Leader: Hui Chen

Group Co-leaders: Nan Liang, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Lei Gao

Members: Yan Chen, Yan Yuan, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Xueqing Gu, Faith Hu, Weidong Li, Chunhua Yang, Donglin Li, Nina Wang, Xiaoqin Qian, Jing Ji, Zhiyong,

2016 China Trip Team Leaders: Jie Cai, Fred Zhang

Year 2014 -2015 Members: 

Group Leader: Hui Chen

Group Co-leaders: Nan Liang, Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

2015 China Trip Team Leaders: Nan Liang, Weidong Li

Year 2013 -2014 Members

Group Leader: Shirley Chen (Hui Chen)

Group Co-leaders: Yingjie Gao, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Nan Liang

Members: Yan Chen, Ginger Yao, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Sunnie Xiang, Xiaomin Wu, Xueqing Gu, Lan Yu, Jiangtian Zhang

2014 China Trip Team Leaders: Jingping Zhou, Zhiwu Zhang