Year 2017-2018

Year 2017 -2018 Members 

Group Leader: Ginger Yao, Ling Zheng

Group Co-leaders: Shirley Chen, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Faith Hu, Lei Gao, Nan Liang

Members: Yali Lu, Yuan Zhang, Donghui Yu, Julian Chen, Wendy Qiao, Junqing Shen, Yan Yuan, Xiaobin Chen,  Xueqing Gu, Linda Ding,  Zhiyong Lu, Yang Wang, Mingshi Dai,  Bo Lin, Xia Zhou, Hongwu Zhang, Grace Geng, Xin Liu, Qian Jiang, Hongshen Gu

China Trip Team Leaders: Shirley Chen, Yang Wang, Donghui Yu (Travel Assistant)