Year 2015 -2016

Year 2015 -2016 Members (as 7/19/16): 

Group Leader: Hui Chen

Group Co-leaders: Nan Liang, Jingping Zhou, Qionglin Zhou, Lei Gao

Members: Yan Chen, Yan Yuan, Faith Lin, Jim Zhang, Xiaomei Yu,  Xueqing Gu, Faith Hu, Weidong Li, Chunhua Yang, Donglin Li, Nina Wang, Xiaoqin Qian, Jing Ji, Zhiyong,

China Trip Team Leaders: Jie Cai, Fred Zhang

20150628 group