Year 2012 – 2013

Group Leader: Zhou, Qionglin

Group Co-leaders: Ni, Jihong, Chen, Hui, Gao, Yingjie, Zhou, Jingping

Members: He, Ruiping, Yao, Ginger, Lin, Faith, Zhang, Jim, Yu, Xiao Mei, Yu, Lan, Yao, Jianhua, Zhao, Jane, Xiang, Sunnie, Wu, Xiaomin, Zuo, Rongjun, Chen, Yan, Fan, Jianmei, Wang, Lin, Zhou, Maggie, Xu, Sherry, Gu, Xue Qing