Year 2012 – 2013

Group Leader: Zhou, Qionglin

Group Co-leaders: Ni, Jihong, Chen, Hui, Gao, Yingjie, Zhou, Jingping

Members: He, Ruiping, Yao, Ginger, Lin, Faith, Zhang, Jim, Yu, Xiao Mei, Yu, Lan, Yao, Jianhua, Zhao, Jane, Xiang, Sunnie, Wu, Xiaomin, Zuo, Rongjun, Chen, Yan, Fan, Jianmei, Wang, Lin, Zhou, Maggie, Xu, Sherry, Gu, Xue Qing

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>